12

Plassering av kranklo

Plassering av kranklo

Plassering av kranklo

Laseravstandssensor kan brukes for posisjonering av krangriper ved å måle avstanden mellom griperen og objektet, det må plukkes opp eller flyttes.Denne typen sensorer bruker laserstråler til å beregne avstanden ved å måle tiden det tar før strålen spretter av objektet og går tilbake til sensoren.
Laseravstandssensoren kan monteres på kranarmen og plasseres for å sikte mot objektet.Sensoren kan da gi sanntidstilbakemelding til kranføreren, som indikerer den nøyaktige avstanden mellom griperen og objektet.Denne informasjonen kan brukes til å justere posisjonen til griperen, for å sikre at den er på riktig sted for å plukke opp eller flytte objektet.
Bruk av en laseravstandssensor for posisjonering av krangripere kan bidra til å forbedre nøyaktigheten og effektiviteten til kranoperasjonen.Det kan redusere risikoen for skade på objektet som flyttes, samt forbedre sikkerheten for kranføreren og andre arbeidere i området.


Innleggstid: 26. mai 2023