12

Bevegelsesposisjonering av gruveutstyr

Bevegelsesposisjonering av gruveutstyr

Bevegelsesposisjonering av gruveutstyr

Laseravstandssensorer brukes også ofte i gruveutstyr for å gi sanntids stedsinformasjon.Sensoren sender ut en laserstråle som spretter av en reflektor eller et mål festet til gruveriggen.Sensoren beregner deretter avstanden til reflektoren, som brukes til å bestemme plasseringen av gruveutstyret.Denne informasjonen kan brukes til en rekke formål, for eksempel å overvåke bevegelsen til tungt maskineri, spore fremdriften i gruvedriften og sikre at utstyret fungerer innenfor sikre parametere.Ved å bruke laseravstandssensorer kan gruveselskaper øke effektiviteten og sikkerheten samtidig som de reduserer risikoen for ulykker og skader på utstyr.I tillegg kan laseravstandssensorer brukes til å måle deformasjoner i gruvetunneler, noe som kan bidra til å identifisere potensielle sikkerhetsproblemer og forhindre kollaps.Disse sensorene er også ideelle for fjernovervåkingsapplikasjoner da de enkelt kan installeres og gir nøyaktige målinger uten fysisk kontakt med utstyret.Totalt sett er laseravstandssensorer et must for enhver gruvedrift som ønsker å forbedre sikkerhet, effektivitet og generell ytelse.


Innleggstid: 26. mai 2023