12

Tårnkranhøydeadvarsel

Tårnkranhøydeadvarsel

twer kran høyde advarsel

Laseravstandssensoren er en berøringsfri avstandsmålemetode, som kan måle avstanden til personalet som ikke kan nå eller noen spesielle steder, og målingen er praktisk og sikker.Laseravstandssensorer er mer pålitelige når du tar kranmålinger.
Laseravstandssensoren måler nøyaktig målavstanden gjennom laser, som har høy nøyaktighet, er veldig praktisk å betjene og er enkel å installere.Derfor er feilen i kranbjelkens spenn, kranbjelkens avbøyning og hjulets diagonale linje, den vertikale høyden av kranen til bakken, kranantikollisjon og andre aspekter for å måle og gi tidlig advarsel.

Produktet nedenfor kan brukes

Avstandsdeteksjonssensorlaser

1. Fase høypresisjonsmåling, synlig rød laser
2. 100m langdistansemåling
3. 20Hz høyfrekvente, raske/kontinuerlige tilbakemeldingsdata for måling
4. Ubemannet online sanntidsovervåking
5. Støtte digital og analog utgang


Innleggstid: 26. mai 2023