12

Logistikk automatisering

Logistikk automatisering

Lasersensorer virker på sortering, plukking, transport, kollisjonsunngåelse osv. av lagerlogistikk gjennom måleteknologi, gir effektivitet, hastighet og pålitelighet, optimaliserer logistikkkjeden, i industrikjøretøyer, bygningssikkerhet, havner, kraner, detaljhandel og distribusjon sentre og transport.felt spiller en viktig rolle.

Trafikkdeteksjon

Logistikk volummåling

Et transportbånd brukes til å transportere gjenstander fra den ene enden til den andre.For mange bransjer er det viktig å måle volumet av gjenstander på transportbåndet.Laseravstandssensorer bruker en laserstråle for å beregne avstanden mellom sensoren og et objekt.Ved å bruke flere sensorer plassert langs transportbåndet, kan systemet nøyaktig måle volumet av gjenstander som passerer gjennom det.De kan måle avstand med høy nøyaktighet, kan operere i høye hastigheter, noe som gjør dem ideelle for bruk i travle miljøer som fabrikker.
Volummåling av gjenstander på et transportbånd har mange bruksområder.Den kan for eksempel brukes til å kontrollere mengden materialer som transporteres eller til å overvåke produksjonsprosessen.I noen bransjer er nøyaktigheten av målingen avgjørende, og eventuelle feil kan føre til tap eller til og med fare.Dette er grunnen til at laseravstandssensorer er så viktige.
Videre kan bruk av laseravstandssensorer gi mange fordeler til produksjonsprosessen.Ved å gi nøyaktige og sanntidsdata kan systemet bidra til å forhindre sløsing og optimalisere ressursbruken.I tillegg kan automatisert volummåling redusere manuelt arbeid, og dermed forbedre effektiviteten i produksjonsprosessen.
Laseravstandssensorer har blitt et uunnværlig verktøy for å måle volumet av gjenstander på et transportbånd.Deres høye nøyaktighet, hastighet og pålitelighet gjør dem ideelle for bruk i ulike bransjer.Med den økende etterspørselen etter automatisering og sanntidsdata i produksjonsprosesser, vil laseravstandssensorer utvilsomt spille en stadig viktigere rolle i fremtiden.

Spordeformasjonsovervåking

Med utviklingen av jernbane har det blitt viet mer og mer oppmerksomhet til sikkerheten i jernbanetrafikken.Spordeformasjon er en av årsakene til trafikkulykker, så et overvåkingssystem er nødvendig for å hjelpe tidlig varsling.Laseravstandssensorer kan overvåke spordeformasjon og forskyvningsendringer gjennom sanntidsavstandsmåling, sanntidsovervåking og tidlig varsling, slik at jernbanepersonell kan utføre vedlikehold og unngå trafikkulykker.

Unngå kollisjon av gaffeltruck

Seakeda laseravstandssensorer er kompakte, kapable og enkle å installere og integrere i AGV-kjøretøyer, gaffeltrucker, innendørs leveringsroboter og annet utstyr.Seakeda laseravstandssensorer brukes ofte på industrianlegg for å unngå hindringer, automatisk og nøyaktig avstandsmåling, for å unngå hindringer i operasjonsprosessen.Bruk mm presisjons laseravstandssensor, lag nøyaktig avstandssystem, gjør dens kan overvåke og sikkerhetsavstand mellom gaffeltrucker, gaffeltruck og gaffeltruck.Ved å varsle nøyaktig avstandsavstand, kan gaffeltruckulykker effektivt forhindres.Derfor er laseravstandsmodulen installert på gaffeltrucken for å realisere integreringen av gaffeltruckens antikollisjonssystem og sikre gaffeltruckens sikkerhet.

Fartøysovervåking

Seakeda smarte avstandssensorløsninger overvåker skip i bryggeområder.Laseravstandssensoren kan pålitelig oppdage containerskipet når det legger til kai ved kai, og overføre gjeldende posisjon og hastighet til den bærbare terminalenheten og vise den i sanntid, for å realisere rask og sikker dokking av skip.

Kranbom

Dette er viktig for å sikre at kranen er riktig plassert og stabil under drift.Laseravstandsmåling fungerer ved å sende ut en laserstråle fra kranen til bakken og måle tiden det tar før strålen spretter tilbake.Denne tiden brukes så til å beregne avstanden mellom kranbommen og bakken.Laseravstandsmåling er en presis og pålitelig metode for å måle avstand, noe som gjør den ideell for bruk i kranoperasjoner der nøyaktighet er avgjørende for sikkerheten.