12

Spordeformasjonsovervåking

Spordeformasjonsovervåking

Spordeformasjonsovervåking

Med utviklingen av jernbane har det blitt viet mer og mer oppmerksomhet til sikkerheten i jernbanetrafikken.Spordeformasjon er en av årsakene til trafikkulykker, så et overvåkingssystem er nødvendig for å hjelpe tidlig varsling.Laseravstandssensorer kan overvåke spordeformasjon og forskyvningsendringer gjennom sanntidsavstand, sanntidsovervåking og tidlig varsling, slik at jernbanepersonell kan utføre vedlikehold og unngå trafikkulykker.


Innleggstid: 26. mai 2023